english-adventure.cz

Individuální a skupinová výuka angličtiny - Eva Vincencová


Výhodou individuálních kurzů je možnost přizpůsobit se vaší úrovni znalostí, profesi, zájmům a vašemu tempu.

Je možné přesně se zaměřit na oblast, kterou potřebujete a především zvolit metody a materiály, které jsou pro vaše učení nejvhodnější.

Výuka je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, popř. na všeobecné jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení, psaní), na základy obchodní angličtiny apod, (od úrovně A0 – C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

K výuce sice používám různé typy učebnic (nakladatelství Cambridge, Oxford, Longman), ale jsou pro mě spíše rámcem, pro každého studenta připravuji aktuální materiály zaměřené na jeho potřeby a zájmy, vytvářím vlastní materiály, kombinuji různé metody, doporučuji vhodné zdroje na internetu apod.

Ráda pracuji s upravenými nebo originálními příběhy, knížkami, filmy.


Nabízím také doučování dětí a studentů (nejmladší od 10 -11 let).

Zahájení výuky kdykoliv během roku.